Yoused.nl - Shop decorations you always wanted to have

2 Functies Rick Smeenk BV op www.kiesjeberoep.nl

Rick Smeenk BV verleent zijn medewerking aan www.kiesjeberoep.nl. Een website die jongeren helpt bij hun beroepskeuze. Meubelspuiter en interieurbouwer zijn twee functies binnen Rick Smeenk BV die aan de hand van een filmpje nader worden toegelicht.